Dotace a příspěvky

Dotace

26.01.18
Dotace z rozpočtu MO - neúčelové dotace
více
arrow_down

Dotace z rozpočtu MOV se poskytují na základě individuálních žádostí. Jejich přidělení závisí na posouzení a schválení zastupitelstvem MOV. Přípravou materiálu k projednání v orgánech obvodu předložených žádostí je Ekonomický odbor MOV.
Dotace z rozpočtu MOV se poskytují na základě individuálních žádostí. Jejich přidělení závisí na posouzení a schválení zastupitelstvem MOV. Přípravou materiálu k projednání v orgánech obvodu předložených žádostí je Ekonomický odbor MOV. Pro podrobnější informace kontaktuje vedoucí EO pí. Alexandru Olaszovou.

Příspěvky

17.02.15
Příspěvek na dovoz obědů
více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

Dotační programy 2018

19.07.18
Dotační programy 2018
více
arrow_down

První dotační výzva se týká podpory celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V tomto programu mohou žádat spolky, organizace, církve a neziskové organizace a jiné nepodnikající právnické osoby. Pravidelnou činností dětí a mládeže do 18 ti let je považována aktivita minimálně 1 x týdně. Těmto organizacím bude poskytnuta dotace ve výši 800 Kč na člena do 18 ti let věku s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou na celoroční činnost organizace.

Druhá dotační výzva se týká podpory akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. V tomto programu mohou žádat vedle právnických osob i fyzické osoby, který by chtěli na území Vratislavic nad Nisou realizovat jednorázovou akci či cyklus akcí, určené pro všechny věkové kategorie. Maximální výše poskytnutí podpory je stanovena na 15.000 Kč.

V každé z výše uvedené výzvě bude možno podat po jedné žádosti. V případě, že nastavení podmínek výzvy dotačních programů neodpovídá činnosti, kterou byste chtěli podpořit, je možno žádat o individuální podporu žádosti z rozpočtu obce. Individuální žádosti o podporu bude možné podat i v průběhu roku.

Tyto žádosti projednává a schvaluje Rada Městského obvodu.

S případnými dotazy, které dotační výzvy zvolit, či s konzultacemi je možné se obracet e-mailem na: kreckova.marketa‌‌M‌‌vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 831.

Dotační programy 2019

04.12.18
Dotační programy 2019
více
arrow_down

Zastupitelstvo městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém prosincovém zasedání schválilo dvě výzvy dotačních programů pro kalendářní rok 2019 a rozhodlo se tak pokračovat v nastavení finanční podpory vratislavických organizací a akcí na svém území.

První výzva se týká podpory celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V tomto programu mohou žádat spolky, organizace, církve a neziskové organizace a jiné nepodnikající právnické osoby. Pravidelnou činností dětí a mládeže do 18 ti let je považována aktivita minimálně 1 x týdně. Těmto organizacím bude poskytnuta dotace ve výši 1.000 Kč na člena do 18 ti let věku s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou na celoroční činnost organizace.

Druhá výzva se týká podpory akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. V tomto programu mohou žádat vedle právnických osob i fyzické osoby, který by chtěli na území Vratislavic nad Nisou realizovat jednorázovou akci či cyklus akcí, určené pro všechny věkové kategorie. Maximální výše poskytnutí podpory je stanovena na 15.000 Kč.

V každé z výše uvedených výzvách bude možno podat po jedné žádosti. V případě, že nastavení podmínek výzvy dotačních programů neodpovídá činnosti, kterou byste chtěli podpořit, je možno žádat o individuální podporu žádosti z rozpočtu obce. Individuální žádosti o podporu bude možné podat i v průběhu roku. Tyto žádosti projednává a schvaluje Rada Městského obvodu.

Žádosti o podporu dotačních programů je třeba odevzdat od 7. ledna do 1. března 2019 do 12:00 hodin buď osobně na sekretariátu Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou nebo poštou.

Potřebné informace k dotačním programům a žádosti naleznete v souborech níže. S případnými dotazy, které dotační výzvy zvolit či s konzultacemi je možné se obracet e-mailem na: kreckova.marketa@vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 831. Budeme rádi, pokud i v následujícím roce bude možné podpořit organizace a spolky, které pracují s dětmi, mládeží i seniory a přispívají velkou měrou ke kvalitnímu občanskému životu ve Vratislavicích.

###message